Recovery og recoverystøtte

Et praktisk e-læringskurs for ansatte og ledere i psykisk helse- og rustjenester om hva recovery og recoverystøtte er, og hvordan en recoveryorientert tjeneste kan bygges opp. Kurset er også nyttig for andre som ønsker å lære om temaet.
Kurset kan tas alene av enkeltpersoner, og det tar ca. 1,5 – 2 timer å gjennomføre. Vi anbefaler imidlertid sterkt å sette av tid til å ta kurset sammen med andre, i forbindelse med fagdager, opplæring eller lignende.
Write your awesome label here.

Hvorfor recovery-støtte? 

Recoverystøtte kan være avgjørende for personer som er i en bedringsprosess. Støtten kan komme fra mange hold: Fra mennesker i hjelpeapparatet, venner, familie og nettverk, fra selvhjelpsgrupper og fra organisasjoner. Det at god psykisk helse også skapes utenfor helsetjenestene, samt lokalsamfunnets betydning, blir stadig mer aktuelt, og kurset gjenspeiler dette. 

I dette kurset lærer du mer om hvordan du kan støtte andre i en recoveryprosess, hvilke dilemmaer og utfordringer som kan oppstå, og hvordan du kan tilpasse recoverystøtten til individuelle behov. Kurset inneholder praktiske eksempler, konkrete råd og ulike perspektiver på recovery og recoverystøtte. 

Veileder for gjennomføring av kurset:

Oversikt over innholdet i kurset

Spør oss om recoverystøtte

Har du behov for råd og veiledning, eller har spørsmål om recoverystøtte etter å ha tatt kurset? NAPHA kjenner til mange gode recoverypraksiser over hele landet. Vi er også interesserte i dine tilbakemeldinger om kurset. Ta kontakt med oss på kontakt@napha.no. Vi vil forsøke å svare deg så godt vi kan, innen en uke.

NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber for å styrke lokale psykisk helse- og rustjenester for voksne. Vi sprer praksiserfaringer fra fagutøvere, brukere og pårørende, samt forskningsbasert kunnskap. NAPHA bidrar også til å utvikle og implementere helsepolitiske satsinger, retningslinjer og veiledere. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver, og vi samarbeider tett med andre kompetansesentre.